Kornik robak, kornik owad

Kornik robak lub kornik owad to najczęściej używana potoczna nazwa szkodnika drewna. Ludzie którzy znajdują np. na strychu owady lub larwy nie wiedzą, że mają do czynienia najczęściej ze spuszczelem pospolitym lub kołatkiem domowym, używają potocznych nazw. Oczywiście, są to stwierdzenia naukowo błędne, ponieważ jest znaczącą różnica pomiędzy kornikiem a szkodnikiem drewna. Wyjaśniamy ją w poniższym artykule.

Korniki

Korniki (Scolytinae) to podrodzina chrząszczy, są to owady (kornik owad) występujące na całym świecie do granicy zasięgu drzew. Korniki żyją w lasach i wyrządzają szkody w drzewach w lasach iglastych, liściastych oraz krzewach.

W Polsce występuje w lasach około 100 gatunków korników. Największy kornik występujący w Polsce to Bielojad Olbrzymi.

Szkodniki drewna czy korniki?

Szkodniki drewna to owady, chrząszcze, żerujące w drewnie użytkowym czyli np. elementach drewnianych domów, krokwiach, legarach, deskach, jętkach. Różnica pomiędzy kornikiem a szkodnikiem drewna jest zatem jasna: korniki żerują w drzewach lasów i krzewach a szkodniki drewna żerują w drewnie przetworzonym (użytkowym). Najpopularniejsze w Polsce szkodniki drewna to Spuszczel Pospolity oraz Kołatek Domowy.

Korniki – szkody

Korniki w lasach żerując w drzewach całkowicie je uszkadzają przyczyniając się do zaburzenia ekosystemu leśnego.

Szkodniki drewna – szkody

Szkodniki drewna, jak wspomnieliśmy wyrządzają szkody w drewnie przetworzonym. Jeśli żerują w elementach konstrukcyjnych domu czy kościoła – to jest to bardzo poważne zagrożenie, które trzeba wyeliminować zwalczając je skutecznymi metodami.

Korniki w domu – zdjęcia

Zniszczenie drewna zaatakowane przez spuszczela pospolitego

Zdjęcie 1 z 10

Na zdjęciu u góry przedstawiony jest kornik drukarz, zdjęcie pochodzi z Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kornik_drukarz)