Fumigacja czyli gazowanie korników

Fumigacja (z łacińskiego kadzić lub dymić), zwana inaczej gazowaniem to zabieg polegający na zwalczaniu szkodników drewna gazem na korniki (najczęściej fosfowodorem PH3).

Fumigacja – etapy zabiegu

Proces gazowania przebiega według ściśle określonych etapów i musi być wykonywany przez wyspecjalizowane firmy.

  • Fumigacja – etap pierwszy to dokładne poznanie i analiza obiektu oraz stopnia porażenia go przez szkodniki drewna. Pozwala to na określenie czasu trwania fumigacji oraz stężenia gazu na korniki.
  • Fumigacja  – etap drugi to przygotowanie obiektu do gazowania czyli zabezpieczenie go folią, usunięcie elektroniki i innych obiektów, które mogą ulec uszkodzeniu podczas trwania zabiegu.
  • Fumigacja – etap trzeci gazowanie, czyli wpuszczenie gazu (fosfowodoru PH3) o odpowiednim stężeniu.
  • Fumigacja – etap czwarty: zakończenie prac, odgazowanie, ozonowanie, usunięcie folii gazoszczelnej i impregnacja żelem Xilix

Fumigacja domu, kościoła, dachu, budynku

Fumigacji najczęściej poddawane są: domy jednorodzinne (zarówno domy murowane jak i domy drewniane), kościoły i cerkwie oraz inne obiekty (pałace, budowle).

Fumigacja domu najczęściej trwa od 8 do 12 dni, natomiast fumigacja kościoła czy innego obiektu o większej kubaturze nawet do 30 dni. Przy czym wszystko zależy w dużej mierze od stopnia porażenia obiektu przez szkodniki drewna (głównie spuszczela pospolitego, rzadziej kołatka domowego).

Fumigacja – cena, cennik

Zabieg gazowania nie posiada stałego cennika. Każdorazowo aby określić cenę fumigacji należy dokonać dokładnej analizy porażonego przez szkodniki drewna obiektu.

Fumigacja – skuteczność zabiegu

Prawidłowy wykonany zabieg przez profesjonalną firmę dezynsekcyjną jest w 100% jeśli chodzi o zwalczanie spuszczela pospolitego i kołatka domowego a także innych ksylofagów.

Fumigacja a inne metody zwalczania szkodników

Fumigacja jest najbardziej skuteczną metodą, z uwagi na jej wszechstronność i możliwość dotarcia gazu na korniki w trudno dostępne dla innych metod miejsca. Inne znane metody to impregnacja żelem Xilix Gel, metoda Veloxy, iniekcja ciśnieniowa. Najmniej skuteczną metodą jest dezynsekcja termiczna mikrofalami.