Fumigacja kościoła

Fumigacja, czyli gazowanie kościoła lub innych obiektów sakralnych, to skuteczny sposób na zwalczanie szkodników żerujących w drewnie. Zabieg jest wszechstronny, skuteczny i bezpieczny.

Na czym polega fumigacja kościoła?

Podczas fumigacji wykorzystywany jest gaz reaktywny – fosforowodór PH3. Ta metoda chemiczna wykazuje najwyższą skuteczność w likwidowaniu spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Zabieg zalecany jest zarówno w przypadku porażenia całego kościoła przez szkodniki drewna, jak i przy porażeniu wyłącznie więźby dachowej lub innych elementów drewnianych. Procesowi można poddać kościoły drewniane i murowane.

Jak przebiega proces fumigacji kościoła?

Proces fumigacji można podzielić na kilka etapów. Pierwszy z nich polega na dokładnej analizie i inspekcji technicznej obiektu. Jest konieczny do określenia stopnia porażenia przez szkodniki, sprawdzenia dostępu do elementów drewnianych, kształtu i kubatury kościoła. Następnie budynek musi zostać przygotowany do fumigacji. W tym celu owija się go w całości gazoszczelną folią. Przedostatni etap to zaaplikowanie gazu do szczelnego obiektu. Fosforowodór aplikuje się w określonym stężeniu, a w razie potrzeby podczas procesu kościół może być dogazowywany, by stężenie zostało utrzymane na tym samym poziomie. Okres karencji trwa na ogół do 25 dni. Po tym czasie obiekt musi zostać odwietrzony i ozonowany. Jest to ostatni etap fumigacji.

Jakie są zalety fumigacji?

Fumigacja jest metodą wszechstronną – w trakcie procesu gaz przenika przez cały obiekt i wnika we wszystkie miejsca, w których mogą bytować szkodniki. Zwalcza ona wszystkie znane w Polsce szkodniki drewna. Fosforowodór to gaz, który wykazuje się stuprocentową skutecznością w likwidowaniu szkodników i działa w miejscach, w których inne metody ich zwalczania nie mogą zostać zastosowane. Ponadto gazowanie nie wpływa na zmianę koloru drewna i nie powoduje jego odbarwień.

Jakie szkodniki drewna zwalcza fumigacja?

Fumigacja zwalcza wszystkie szkodniki żerujące w drewnie ze względu na wykorzystanie trującego, toksycznego gazu. Wśród owadów popularnie nazywanych kornikami można wymienić spuszczela pospolitego, kołatka domowego, trzpiennika olbrzymiego, miazgowca parkietowca i wiele innych.

Czy fumigacja jest zabiegiem bezpiecznym?

Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy daje gwarancję, że zabieg będzie przeprowadzony w warunkach bezpiecznych dla ludzi i otoczenia. Ze względu na toksyczne działanie fosforowodoru czynność mogą wykonywać jedynie specjaliści z wymaganymi uprawnieniami. W czasie gazowania przebywanie w obiekcie jest zabronione.

Fumigacja kościoła – Zdjęcia

Fumigacja kościoła z więźbą dachową i wnętrzem porażonym przez szkodniki drewna

Zdjęcie 2 z 5